Veneto Banka

Veneto Banka - Hrvatska banka

  • Banka

VENETO BANKA d.d.

Veneto Banka
Draškovićeva 58, 10000 Zagreb
Telefon 01/4802-666, telefaks 01/4802-571
VBB 2381009
MB: 080003326
Žiro račun: 2381009
Swift: CCBZHR2X
http://www.venetobanka.hr

Uprava

Adriano Carisi – predsjednik, Jasna Mamić

Nadzorni odbor

Gian-Quinto Perissinotto – predsjednik, Pierluigi Ronzani, Mauro Gallea, Gaetano Caberlotto, Innocente Nardi

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Veneto Banca Holding S.C.P.A. 100,00

Revizor

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 848.626
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 83.456
UKUPNO UGOVORENA VRIJEDNOST DERIVATNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 73.153
Dobit/gubitak tekuće godine –21.713
STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA 36,39%

Veneto banka d.d. osnovana je 18.06.1992. kao dioničko društvo, a započela je s radom 08.07.1992.
Sjedište Banke je u Zagrebu, a poslovanje obavlja 11 poslovnica i to 4 u Zagrebu, 2 u Puli te po jedna poslovnica u Rijeci, Crikvenici, Varaždinu, Krapini i Dubrovniku.

Veneto banca preuzela je ovo ime u 2000. godini sa ciljem da postane poznata referentna Banka u regiji. Pogonska sila u pozadini svoje povijesti- koja datira iz 1877. kao Banca Popolare di Montebelluna – je snažan odnos sa regijom.
Vizija Veneto banke je biti inovativni, pružati kvalitetnu uslugu, gajiti etičke i općedruštvene vrijednosti, te postupati s punom odgovornošću prema klijentima.

Misija Veneto banke je koristiti najbolje poslovne procese i stalno raditi na edukaciji i zadovoljstvu zaposlenika kako bi ostvarili zacrtane ciljeve.

Banka Veneto Banka 12.9.2020

Veneto Banka